Menu Zamknij

Prawo transportowe – co powinniśmy wiedzieć zanim zdecydujemy się na firmę transportową?

Firmy świadczące usługi transportowe na terenie Polski nie mogą postępować w sposób całkowicie dowolny, ponieważ są zobowiązane przestrzegać przepisów, których wprowadzenie ma na celu przede wszystkim ochronę klientów. Jaką wiedzę z zakresu prawa transportowego, które reguluje stosunki pomiędzy dwiema wspomnianymi stronami, należy zgromadzić, zanim zdecydujemy się na skorzystanie z usług konkretnego przedsiębiorstwa? Jakie wymogi powinien spełniać usługodawca, który zamierza działać w branży transportowej? Oto najważniejsze informacje dotyczące dość skomplikowanej dziedziny, jaką jest prawo transportowe.

Prawo transportowe

Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem, jeśli dojdzie do jego złamania i z tego względu warto, by przepisy dotyczące prawa transportowego były znane nie tylko przedstawicielom firmy działającej w branży transportowej, ale również jej klientom. Prawo, a konkretnie ustawa – prawo przewozowe, stanowi na przykład, że działalność w omawianym zakresie mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające Certyfikat Kompetencji Zawodowych, a także licencję na świadczenie usług transportowych. Niełatwo uzyskać podobne uprawnienia, dlatego też fakt ich posiadania świadczy na korzyść danej firmy. Jako Klienci możemy domagać się okazania wspomnianych dokumentów.

Inną, niewątpliwie interesującą i przydatną ciekawostkę stanowi fakt, że jeśli pracownicy danego przedsiębiorstwa zgubią lub uszkodzą powierzoną im rzecz, zgodnie z brzmieniem art. 65 ust. 1 klient ma prawo złożyć reklamację. Warto, by podobny zapis znalazł się również w umowie podpisanej przed rozpoczęciem świadczenia usługi. We wspomnianym dokumencie warto zawrzeć także informację na temat wysokości ewentualnego odszkodowania, które przedsiębiorstwo powinno wypłacić na wypadek zaistnienia przywołanej wyżej sytuacji.

Prawo transportowe a wybór firmy transportowej

Wybierając przedsiębiorstwo, które pomoże nam w przeprowadzce, warto sprawdzić, czy ewentualny kandydat respektuje prawo, nie tylko transportowe. Uczciwy i rzetelny przedsiębiorca to ktoś, kto fachowo i sprawnie wykonuje powierzone mu zadania, jednocześnie przestrzegając umów i szanując ustalenia zatwierdzone przez obie strony. Firmom świadczącym usługi przewozowe najczęściej zależy na dobrej opinii, dlatego w przeważającej większości starają się respektować prawo transportowe. Dzięki temu współpraca układa się pomyślnie, ku obopólnemu zadowoleniu. Ośmielamy się stwierdzić, że należymy do grona przedsiębiorstw, dla których przestrzeganie prawa i działanie na korzyść Klienta ma olbrzymie znaczenie. Poza tym wysoko cenimy czas tych, którzy decydują się na skorzystanie z naszych usług i dokładamy wszelkich starań, by transport przebiegał zgodnie z planem i sprawnie, a jednocześnie również ostrożnie. Dokładamy ponadto wszelkich starań, by nasi Klienci nie mieli potrzeby składania reklamacji – do powierzanych nam zadań podchodzimy w pełni profesjonalnie i z największą delikatnością obchodzimy się z powierzanymi nam przedmiotami.