Menu Zamknij

Zniszczone lub zgubione rzeczy przy przeprowadzce – co robić

Przeprowadzka sama w sobie to wielkie i emocjonujące wyzwanie, nie raz jej zaplanowanie i dobór odpowiedniej firmy zajmuje nam miesiące. Kiedy już dochodzi do tego wielkiego dnia, chcielibyśmy aby wszystko poszło super, ale nie zawsze tak jest. Czasem z powodu nieszczęśliwego zrządzenia losu jeden z naszych kartonów może zostać zalany, porcelana stłuczona a portret mamusi małżonka tragicznym sposobem ulec może samospaleniu, lecz nie obawiaj się! Na wszystko znajdzie się rada, ważne jest aby sprawdzić czy wybrana przez nas firma posiada OC od wykonywanej działalności lub OC przewoźnika.

Co mówi nam prawo przewozowe?

Prawo przewozowe definiuje wypadki za które odpowiedzialny jest przewoźnik w art. 65. ust. 1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność m.in za opóźnienia w dostawie, zagubienie mienia czy jego uszkodzenie. Podstawą do realizacji roszczeń z powyższego tytułu jest umową między stronami, Tobą a przewoźnikiem. Bez umowy niestety nie możemy rościć sobie prawa do odszkodowania, niezależnie od szkody czy jej wartości.

Jak reklamować?

Reklamacje z tytułu uszkodzenia mienia czy jego zagubienia lub opóźnień w dostarczeniu, musimy złożyć w formie pisemnej do zleceniobiorcy. Pamiętaj, zawsze poproś o pisemne potwierdzenie przyjęcia pisma, lub sporządź pismo w 2 kopiach i poproś o opieczętowanie jednej z nich. W ten sposób unikniesz przykrej sytuacji w której zleceniodawca stwierdzi, że pisma nigdy nie otrzymał.
Na złożenie reklamacji masz rok od daty otrzymania informacji o szkodzie.

Dokument musi zawierać:

  • Twoje dane
  • dane zleceniobiorcy (firmy realizującej usługę)
  • szczegółowy opis usługi
  • uzasadnienie
  • kwota odszkodowania (w przypadku poważnych sum potrzebna będzie opinia rzeczoznawcy)

Wysokość odszkodowań?

Możemy w ramach zadość uczynienia za szkodę żądać aż 50-krotności wartości zamówionej usługi.
Bardzo dobrą praktyką jest ustalenie wysokości odszkodowania od razu na umowie – pozwoli to nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i łatwiej dochodzić naszych praw.

Droga sądowa?

Wiele firm ze względu na dobre imie i posiadaną polisę OC nie będzie robiło nam trudności z uzyskaniem odszkodowania, może zdarzyć się jednak bardziej oporny przedsiębiorca, wtedy sprawa wymaga interwencji na drodze sądowej. Niestety sprawy tego typu, jak wszystkie postępowania cywilne zajmują od kilku tygodni do kilku miesięcy a nawet czasem do 2 lat.

OC od wykonywanej działalności?

Wiele firm, zwłaszcza przeprowadzkowych, zawiera dodatkowe ubezpieczenie OC od wykonywanej działalności, jest to bardziej elastyczne ubezpieczenie i z takimi firmami mamy większe szanse na uzyskanie rekompensaty.

Niemniej życzymy wam udanych przeprowadzek bez niechcianych niespodzianek !